dr inż. Bogdan Dróżdż

Bogdan Dróżdż

Dyscypliny KBN: Inżynieria rolnicza
Specjalności: technika rolnicza, przetwórstwo rolno-spożywcze
Stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: inżynieria rolnicza

Zainteresowania naukowe:
Energochłonność procesów w przetwórstwie rolno-spożywczym, badania nad wpływem różnych czynników na zużycie energii i wody, ekoefektywność w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |